Christel Fokker

Christel Fokker

Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in 1995 en ik ben in 1996 als advocaat beëdigd. In 1999 ben ik toegetreden tot de maatschap Kouwenberg Advocaten c.s. te Hilversum, later Kouwenberg Bosman Fokker geheten.

Ik heb vanaf 1996 veel ervaring opgedaan met alle binnen het MKB voorkomende rechtsgebieden.

Vanaf 2001 focus ik mij op het arbeidsrecht, waarbij ik optreed voor zowel werkgever als werknemer. In 2001 heb ik aan de Grotius Academie de specialisatieopleiding Arbeidsrecht (2001) gevolgd. Ik ben lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de VAAA (Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam).

Ik bezoek jaarlijks diverse cursussen, trainingen en seminars voor optimale actuele kennis van de steeds veranderende wetgeving op het gebied van het arbeidsrecht zodat ik u te allen tijde met maximale expertise en inzet terzijde kan blijven staan.

Als arbeidsrecht advocaat van werkgever leg ik mij toe op pro-actieve advisering; coachen, begeleiden, onderhandelen en waar nodig procederen. Wanneer een procedure bij rechter of UWV nodig blijkt, pak ik dat samen met de werkgever voortvarend op. Daarbij ga ik zoveel mogelijk pragmatisch af op de beste oplossing voor mijn cliënt. Ik zie mijzelf als een ervaren betrouwbare partner voor mijn cliënten.

In proces- en adviespraktijk ben ik gedreven om met de juiste strategie succes te behalen. Dat geldt natuurlijk net zo goed wanneer ik in arbeidszaken optreed voor werknemer. Dat kan zijn een procedure waarbij een ten onrechte gegevens ontslag op staande voet wordt aangevochten, of advies over arbeidsvoorwaarden of een vaststellingsovereenkomst.

In het begin van mijn loopbaan heb ik mij ook veel met de faillissementspraktijk bezig gehouden. Toen ik in 1996 startte, behandelde het kantoor relatief veel faillissementen en kon ik daarin direct veel ervaring in op doen. In 2003 heb ik de specialisatie opleiding insolventierecht bij INSOLAD met succes afgerond en in 2009 de INSOLAD specialisatie opleiding financiële economie voor curatoren. Tot circa 2010 heb ik als curator vele faillissementen afgewikkeld.

Mijn praktijk is altijd gericht geweest op zowel particulieren als (MKB) ondernemers. U kunt bij mij dan ook terecht voor diverse vraagstukken en problemen, niet alleen met betrekking tot arbeidsrecht en faillissementsrecht, maar ook daarmee samenhangende onderwerpen, contracten en de incasso van geldvorderingen.

fa-envelope far  fokker@bfadvocatuur.nl

Logo Orde Van Advocaten

Rechtsgebieden waar Christel Fokker in gespecialiseerd is:

Arbeidsrecht

Problemen op het gebied van arbeidsrecht zijn vaak urgent, het vraagt van advocaten een hoge mate van snelheid en deskundigheid. Lees verder...

Insolventierecht

Het insolventierecht regelt de situatie die ontstaat als een particulier of bedrijf in zwaar weer verkeert. Lees verder...

Contracten (MKB)

Een MKB ondernemer krijgt met een breed scala aan juridische onderwerpen te maken. Er kunnen zich problemen voordoen binnen de onderneming zelf. Lees verder...

Incasso geldvorderingen

In geval van het uitblijven van betaling door uw klanten kan Christel Fokker u terzijde staan. Lees verder...

 

 

  fa-phone

 

of bel

035 621 95 10