Christel Fokker

Christel Fokker

Mr Christel A. Fokker is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in 1995. Zij is in 1996 als advocaat beëdigd en in 1999 toegetreden tot de maatschap Kouwenberg Advocaten c.s. te Hilversum, later Kouwenberg Bosman Fokker geheten.

Christel Fokker heeft in 2001 aan de Grotius Academie de specialisatieopleiding Arbeidsrecht (2001) gevolgd. Zij behandelt sedertdien vele arbeidszaken, waarbij ze optreedt voor zowel werkgever als werknemer. Christel is lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

In 2003 heeft Christel Fokker de specialisatie opleiding insolventierecht bij INSOLAD met succes afgerond en in 2009 de INSOLAD specialisatie opleiding financiële economie voor curatoren.

Christel Fokker Advocaat

Als curator heeft Christel Fokker van 1996 tot circa 2010 vele faillissementen afgewikkeld en zodoende veel ervaring opgedaan met alle, binnen het MKB voorkomende rechtsgebieden. U kunt dan ook bij haar terecht voor diverse vraagstukken en problemen met betrekking tot faillissementsrecht en daarmee samenhangende onderwerpen zoals ondernemingsrecht, huurrecht en incasso van vorderingen.

De praktijk van Christel Fokker is vanaf 1996 gericht geweest op zowel particulieren als (MKB) ondernemers. Zij bezoekt jaarlijks diverse cursussen, trainingen en seminars voor optimale actuele kennis van de steeds veranderende wetgeving, met name op het gebied van het Arbeidsrecht. Op deze wijze kan zij u te allen tijde met maximale expertise en inzet terzijde staan.

fa-envelope far  fokker@bfadvocatuur.nl

Logo Orde Van Advocaten

Rechtsgebieden waar Christel Fokker in gespecialiseerd is:

Arbeidsrecht

Problemen op het gebied van arbeidsrecht zijn vaak urgent, het vraagt van advocaten een hoge mate van snelheid en deskundigheid. Lees verder...

Insolventierecht

Het insolventierecht regelt de situatie die ontstaat als een particulier of bedrijf in zwaar weer verkeert. Lees verder...

Ondernemingsrecht / MKB

Een MKB ondernemer krijgt met een breed scala aan juridische onderwerpen te maken. Er kunnen zich problemen voordoen binnen de onderneming zelf. Lees verder...

Incasso geldvorderingen

In geval van het uitblijven van betaling door uw klanten kan Christel Fokker u terzijde staan. Lees verder...

Huurrecht

Het huurrecht regelt de rechtsverhouding tussen huurder en verhuurder. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de huur en verhuur van een woonruimte en van een bedrijfsruimte. Lees verder...


 

  fa-phone

 

of bel

035 621 95 10