Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied dat van advocaten een hoge mate van snelheid en deskundigheid vergt. Christel Fokker staat zowel werkgevers als werknemers bij en is zo altijd goed in staat op de strategieën van de wederpartij in te spelen.

Problemen op het gebied van arbeidsrecht zijn vaak urgent, het vraagt van advocaten een hoge mate van snelheid en deskundigheid. Daarnaast is ook inlevingsvermogen en gevoel voor organisatieverhoudingen van groot belang.

Arbeidsrecht

De werkzaamheden betreffen niet altijd procedures. Christel Fokker staat u bij op het moment dat u het nodig heeft en kan juist ook helpen om vervelende situaties te voorkomen. Haar kan ook worden gevraagd alleen een brief te helpen opstellen of over een bepaald onderwerp te sparren. Zij kan adviseren over arbeidsrechtelijke kwesties in de breedste zin van het woord; arbeidscontracten, collectief en individueel ontslag, ontslag op staande voet, overgang van onderneming, arbeidsongeschiktheid en re-integratie; loonvorderingen en andere arbeidsrechtelijke geschillen, concurrentie-, relatie- en overige beperkende bedingen, ARBO-wetgeving, reorganisatie, cao-recht, sociale plannen en medezeggenschap.

Rechtsgebieden waar Christel Fokker verder in gespecialiseerd is:

Insolventierecht

Het insolventierecht regelt de situatie die ontstaat als een particulier of bedrijf in zwaar weer verkeert. Lees verder...

Contracten (MKB)

Een MKB ondernemer krijgt met een breed scala aan juridische onderwerpen te maken. Er kunnen zich problemen voordoen binnen de onderneming zelf. Lees verder...

Incasso geldvorderingen

In geval van het uitblijven van betaling door uw klanten kan Christel Fokker u terzijde staan. Lees verder...

 

 

  fa-phone

 

of bel

035 621 95 10