Huurrecht

Huurrecht

Het huurrecht regelt de rechtsverhouding tussen huurder en verhuurder. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de huur en verhuur van een woonruimte en van een bedrijfsruimte. De behoefte aan woonruimte wordt door de wetgever gezien als een eerste levensbehoefte en daarom zijn er in de wet bepalingen opgenomen die de huurder beschermen. Er zijn dus vele vereisten waaraan een huurovereenkomst moet voldoen en de praktijk vereist vaak maatwerk. Indien er problemen in de huurrelatie ontstaan, zoals bij het opstellen van een huurovereenkomst, de verhoging van de huurprijs, gebreken, onderhoud, beëindiging van een huurovereenkomst, kunt u bij ons terecht.

Christel Fokker Advocaat

Rechtsgebieden waar Christel Fokker verder in gespecialiseerd is:

Arbeidsrecht

Problemen op het gebied van arbeidsrecht zijn vaak urgent, het vraagt van advocaten een hoge mate van snelheid en deskundigheid. Lees verder...

Insolventierecht

Het insolventierecht regelt de situatie die ontstaat als een particulier of bedrijf in zwaar weer verkeert. Lees verder...

Ondernemingsrecht / MKB

Een MKB ondernemer krijgt met een breed scala aan juridische onderwerpen te maken. Er kunnen zich problemen voordoen binnen de onderneming zelf. Lees verder...

Incasso geldvorderingen

In geval van het uitblijven van betaling door uw klanten kan Christel Fokker u terzijde staan. Lees verder...

 

 

  fa-phone

 

of bel

035 621 95 10