Incasso geldvorderingen

Incasso geldvorderingen

In geval van het uitblijven van betaling door uw klanten kan Christel Fokker u terzijde staan. Op de meest snelle en doelmatige wijze wordt een (incasso)procedure gestart. Hierbij is uiteraard een kosten-baten analyse van belang. Daarbij wordt eerst onderzocht of sprake is van een vordering waarover geen discussie bestaat. In sommige gevallen is het mogelijk in een vroegtijdig stadium zekerheden als verpanding, hypotheek, persoonlijke borgstelling van uw debiteur te verkrijgen. In andere gevallen zal de debiteur middels een conservatoir beslag of faillissementsaanvraag tot betaling worden bewogen. 

Incasso geldvorderingen

Christel Fokker zal de mogelijkheden bij haar advisering aan u betrekken en met u bespreken.

Rechtsgebieden waar Christel Fokker verder in gespecialiseerd is:

Arbeidsrecht

Problemen op het gebied van arbeidsrecht zijn vaak urgent, het vraagt van advocaten een hoge mate van snelheid en deskundigheid. Lees verder...

Insolventierecht

Het insolventierecht regelt de situatie die ontstaat als een particulier of bedrijf in zwaar weer verkeert. Lees verder...

Contracten (MKB)

Een MKB ondernemer krijgt met een breed scala aan juridische onderwerpen te maken. Er kunnen zich problemen voordoen binnen de onderneming zelf. Lees verder...

 

 

  fa-phone

 

of bel

035 621 95 10