Insolventierecht

Insolventierecht

Het insolventierecht regelt de situatie die ontstaat als een particulier of bedrijf in zwaar weer verkeert en hierdoor niet meer in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Wij kunnen u adviseren en begeleiden, zodat wellicht een surseance van betaling, faillissement of wettelijke schuldsanering kan worden voorkomen.

Indien nodig kunnen we werken aan scenario’s waarin, na begeleiding in een faillissement, een zogenaamde doorstart kan worden bewerkstelligd.

Insolventierecht

Rechtsgebieden waar Christel Fokker verder in gespecialiseerd is:

Arbeidsrecht

Problemen op het gebied van arbeidsrecht zijn vaak urgent, het vraagt van advocaten een hoge mate van snelheid en deskundigheid. Lees verder...

Ondernemingsrecht / MKB

Een MKB ondernemer krijgt met een breed scala aan juridische onderwerpen te maken. Er kunnen zich problemen voordoen binnen de onderneming zelf. Lees verder...

Incasso geldvorderingen

In geval van het uitblijven van betaling door uw klanten kan Christel Fokker u terzijde staan. Lees verder...

Huurrecht

Het huurrecht regelt de rechtsverhouding tussen huurder en verhuurder. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de huur en verhuur van een woonruimte en van een bedrijfsruimte. Lees verder...


 

  fa-phone

 

of bel

035 621 95 10