Mediation en Echtscheidingsbemiddeling

Mediation en Echtscheidings­bemiddeling

Samen naar één scheidingsbemiddelaar die tevens familierechtadvocaat is, dat kan. Marjan Bosman is mediator en VFAS scheidingsbemiddelaar.

Een mediator is als deskundige onafhankelijk en onpartijdig en begeleid partijen om op een constructieve manier de gevolgen van het uit elkaar gaan te regelen. Een groot voordeel is dat een beslissing niet bij een Rechter wordt neergelegd, maar dat partijen zelf gaan over de afspraken die zij willen maken.

Vanzelfsprekend speelt begeleiding daarvan van een echtscheidingsbemiddelaar een grote rol.

Bij mediation geldt een aantal basisprincipes

Mediation is vrijwillig, partijen zijn bereid naar elkaar te luisteren en respectvol met elkaar om te gaan en partijen zijn tot geheimhouding verplicht van hetgeen besproken is.

Uiteindelijke afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of een vaststellingsovereenkomst. 

Alle betrokkenen (ook de mediator) kunnen zich op elk gewenst moment terugtrekken en de mediation beëindigen.

Rechtsgebieden waar Marjan Bosman in gespecialiseerd is:

Personen- en Familierecht

Alles wat in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek staat valt onder het personen- en familierecht. Dit rechtsgebied is breder dan u mogelijk denkt. Lees verder...

Scheidingen

Een echtscheiding is meestal een ingrijpende periode waarbij de steun en juridische begeleiding enorm belangrijk is. Lees verder...


 

  fa-phone

 

of bel

035 621 95 10