Contracten (MKB)

Ondernemingsrecht / MKB

Een MKB ondernemer krijgt met een breed scala aan juridische onderwerpen te maken. Er kunnen zich problemen voordoen binnen de onderneming zelf (geschillen tussen/met vennoten, bestuurders en/of aandeelhouders) maar ook met betrekking tot contracten met derden, zoals huurovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht etc.. Onderwerpen die in de praktijk van Christel Fokker aan de orde van de dag zijn, zijn contracten, wanprestatie, ontbinding van een overeenkomst, algemene voorwaarden, incasso’s, schadevergoeding en aansprakelijkheid.

Ondernemingsrecht MKB

Het is verstandig om zo tijdig mogelijk juridisch advies te vragen. Juist als er nog geen sprake is van een geschil, kan vaak een snelle praktische oplossing worden gevonden waarmee de schade ook zoveel mogelijk worden beperkt.
 
Christel Fokker kan met en voor ondernemers ook contracten tegen het licht houden om zo eventuele valkuilen in kaart te brengen. 

Rechtsgebieden waar Christel Fokker verder in gespecialiseerd is:

Arbeidsrecht

Problemen op het gebied van arbeidsrecht zijn vaak urgent, het vraagt van advocaten een hoge mate van snelheid en deskundigheid. Lees verder...

Insolventierecht

Het insolventierecht regelt de situatie die ontstaat als een particulier of bedrijf in zwaar weer verkeert. Lees verder...

Incasso geldvorderingen

In geval van het uitblijven van betaling door uw klanten kan Christel Fokker u terzijde staan. Lees verder...

 

 

  fa-phone

 

of bel

035 621 95 10