Hoog Baerle Hilversum

Privacy

Privacy

Advocaten zijn op grond van de advocatenwet verplicht tot geheimhouding van al hetgeen waarvan zij uit hoofde van hun beroepsuitoefening kennis nemen. Daaruit volgt dat wij de persoonsgegevens die we van u verzamelen en verwerken nooit met derden zullen delen, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van het werk dat u van ons verwacht